Bối cảnh của Công Ty chúng tôi

 

Hồ sơ công ty

Từ năm 1943, phòng thử nghiệm thực phẩm Anresco đã cung cấp những dữ liệu về phân tích và nghiên cứu thành phần hoá học thật chính xác cho ngành công nghiệp thực phẩm. Chúng tôi là một phòng kiểm nghiệm tư nhân được chứng nhận đúng tiêu chuẩn quốc tế (ISO/IEC 17025:2005) và công ty chúng tôi đã và đang được công nhận bởi Food and Drug Administration (FDA).

Phòng kiểm nghiệm Anresco có trụ sở chính ở San Francisco, và dịch vụ của chúng tôi được hỗ trợ bởi các chi nhánh hoạt động tại Los Angeles, New York, và Miami. Các nhà khoa học của Anresco cung cấp toàn diện kỹ năng dựa trên giáo dục và kinh nghiệm lâu năm trong ngành phân tích dinh dưỡng, thực phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của FDA về hàng nhập khẩu vào Mỹ. Anresco có hơn 35 năm kinh nghiệm về những yêu cầu đòi hỏi của FDA hàng nhập như lấy mẫu và phân tích. Trong phạm vi của công nghệ hóa học, vi sinh học và thực phẩm, Phòng thí nghiệm Anresco cung cấp các giải pháp hiệu quả và tùy chỉnh để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh và phân tích chi tiết kỹ thuật của mổi khách hàng của chúng tôi.

Tuyên bố sứ mệnh

Phòng kiểm nghiệm Anresco luôn bảo đảm về việc cung cấp chất lượng phân tích chính xác và độc lập. Chúng tôi cam kết là luôn dùng những công nghệ hiện tại, chuyên môn kỹ thuật mới và dịch vụ khách hàng ân cần và có hiệu quả nhất.