NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 

FDA Import

FDA Import

Anresco sẽ cung cấp sự phân tích theo yêu cầu của FDA khi những kiện hàng nhập vào Mỹ vị giam giữ bởi FDA (mẫu DWPE – giam giữ mà không cần kiểm tra thể trạng). Anresco đã phục vụ cho ngành công nghiệp nhập khẩu từ năm 1981; chúng tôi là một trong các phòng kiểm nghiệm lớn nhất và thành công nhất trên toàn nước Mỹ.

Agriculture

Ngành Nông Nghiệp

Trong hơn 35 năm qua , Anresco đã cung cấp dư lượng thuốc trừ sâu, vi sinh vật , kim loại nặng , và các dịch vụ xét nghiệm hóa học cho ngành nông nghiệp.

Pet Food

Thực phẩm Gia Súc

Anresco thường xuyên làm việc với nhà sản xuất thức ăn gia súc để thiết lập các chương trình thử nghiệm để bảo đảm sự vệ sinh và sức khỏe. Ngoài ra, Anresco thường xuyên thực hiện một phân tích bảo đảm cho chó, mèo, và các sản phẩm thực phẩm gia súc khác để tạo ra một nhãn hiệu sản phẩm phù hợp với đặc điểm kỹ thuật AAFCO.

Pharmaceutical

Dược phẩm

Anresco cung cấp một mảng rộng các phân tích cho neutraceutical và các công ty dược phẩm khác. Chúng tôi phân tích thành phần nguyên liệu và thành phẩm bằng cách sử dụng phương pháp USP, FCC, hoặc AOAC.

Seafood

Hải sản

Anresco thực hiện mọi phương pháp phân tích hiện đại nhất theo yêu cầu của FDA với đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm trong nước Mỹ. Sản phẩm mẫu sẽ được lấy từ kho lạnh của các nhà nhập cảng theo đúng phương pháp và sự đòi hỏi của Cục Quản Lý Thực Phẩm (FDA).

Spices

Gia vị

Anresco cung cấp mọi thành phần phân tích theo yêu cầu của FDA cho gia vị được nhập khẩu vào Mỹ Quốc. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ về vi sinh vật học và thuốc trừ sâu để giúp các nhà sản xuất và các công ty bảo đảm chất lượng và sự an toàn đến người tiêu thụ.

Cannabis

Cần sa

Đây là một phục vụ mới nhất của phòng thử nghiệm Anresco cho ngành công nghiệp cần sa. Chúng tôi cung cấp thử nghiệm cho cannabinoid terpene profiling, vi sinh vật thử nghiệm, kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu, và kim loại nặng.