Ngành Nông Nghiệp

 

Anresco Laboratories đã đi tiên phong trong lĩnh vực kiểm tra dư lượng thuốc xác trùng cho ngành nông nghiệp. Hơn 25 năm trước , Anresco tác với SCS (Scientific Certification Systems), để phát triển một trong những chương trình đầu tiên trên thế giới để xác nhận sản phẩm là ” Không có thuốc xác trùng “, với yêu cầu kiểm tra sâu rộng hơn và nghiêm ngặt hơn so với các sản phẩm hữu cơ ngày nay . Hôm nay, chúng tôi làm việc với một số nông dân, để đảm bảo thuốc trừ sâu được sử dụng một cách an toàn và thích hợp t ại mảnh đất mà họ đang canh tác.

Anresco cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm vi sinh và hóa chất toàn diện . Kể từ khi thông qua Dự Luật 65 ở Tiểu bang California , sự hiện diện của một số hóa chất , đặc biệt là các kim loại nặng trong hoặc trên sản phẩm, đã là một mối quan tâm lớn đối với trong ngành công nghiệp trong nước Mỹ. Anresco hợp tác với các nhà sản xuất để đảm bảo sản phẩm của họ là an toàn không bị ô nhiễm hầu phòng vệ các vụ kiện phù phiếm.

Dư lượng thuốc trừ sâu:

 • Individual Pesticides (e.g. Glyphosate)
 • Single Class Methods
  • Organochloride Residues (OC)
  • Organophosphate Residues (OP)
  • Organonitrogen Residues (ON)
  • n-Methyl Carbamate Residues (MC)
  • PCB’s (Polychlorinated Biphenyls)
 • Luke MRA
 • QuEChERS MRA

 

Vi trùng học:

 • Campylobacter
 • Coliforms
 • E. Coli
 • Listeria
 • Salmonella
 • SPC
 • Yeast and Mold

 

Hóa học:

 • Arsenic
 • Cadmium
 • Chromium
 • Lead
 • Mercury
 • Heavy metals screen (ICP/MS)