Dược phẩm

 

Anresco Laboratories cung cấp hằng loạt các khả năng phân tích cho các nhà sản xuất Dược phẩm và nhà cung cấp nguyên liệu. Để đảm bảo chất lượng thuốc phù hợp , Anresco có thể xác định vật liệu đáp ứng sắc được áp dụng, độ bền, chất lượng, tiêu chuẩn và độ tinh khiết trong sự phù hợp với Hoa Kỳ Pharmacopoeia ( USP ) và Food Chemical Codex ( FCC ) hướng dẫn . Phòng Kiểm Nghiệm Anresco đã được FDA công nh ận, đã đăng ký DEA, và hợp lệ với tiêu chuẩn ISO 17025.

Common Analyses:

 • Microbiological Testing
  • Aerobic Plate Count
  • Escherichia Coli (E. Coli)
  • Salmonella
  • Staphylococcus Aureus
  • Yeast and Mold
 • Sterility Testing
 • Antimicrobial Effectiveness
 • Vitamin Assay
 • Organic Volatile Impurities
 • Heavy Metals Testing