Gia Vị

 

Các loại gia vị trong và ngoài nước đã trở thành một vấn đề lo ngại lớn cho Bộ Nông Nghiệp (FDA), sau n ăm 2014 cơ quan FDA đã phát hiện và gần đây đã xác định rằng 12% của tất cả các hàng nhập khẩu gia vị đã bị nhiễm một lượng quá nhiều rác rưởi ( ví dụ côn trùng mảnh, lông động vật gặm nhấm ) và 7% đã được phát hiện có chứa vi khuẩn salmonella. Các tỷ lệ vi phạm ngày càng cao hơn nhiều, khoảng 25% cho các gia vị từ Ấn Độ và Mễ Tây Cơ. Cho dù có những loại gia vị đã được nấu chín trước khi tiêu thụ (nghĩa là đã có khả năng giãm của các mầm bệnh chứa chấp), tuy nhiên FDA cũng vẫn còn có nh ững nguy cơ đáng kể.

Phòng Thử Nghiệm Anresco Laboratories cung cấp tất cả các phân tích yêu cầu của FDA dưới DWPE (Detention) cho các loại gia vị nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Ngoài ra , chúng tôi còn cung cấp sự xác nghiệm vi sinh học, thuốc trừ sâu và các dịch vụ xét nghiệm dư lượng. Đây chính là như là một phần của chương trình đảm bảo chất lượng thực phẩm cho cư dân Mỹ.

Kính hiển vi:

 • Light Filth
 • Macroscopic Filth
 • Heavy Filth
 • Color Additives

 

Vi trùng học:

 • Coliforms
 • E. Coli
 • Listeria
 • Salmonella
 • SPC
 • Staphylococcus
 • Yeast and Mold

 

Dư lượng thuốc trừ sâu:

 • Individual Pesticides (e.g. Glyphosate)
 • Single Class Methods
  • Organochloride Residues (OC)
  • Organophosphate Residues (OP)
  • Organonitrogen Residues (ON)
  • n-Methyl Carbamate Residues (MC)
  • PCB’s (Polychlorinated Biphenyls)
 • Luke MRA
 • QuEChERS MRA