Hóa Học

 

Anresco phòng thử nghiệm được thành lập vào năm 1943 bởi Tiến sĩ Sylvan Eisenberg từ Trường Đại Học Stanford. Vị tiến sĩ đặt mục tiêu cho cuộc đời của ngài là: “Tăng cổ phiếu vào kho tàng kiến thức của con người”. Anresco được thành hình như một thành quả của sự tò mò trí tuệ mà ông thấm nhuần qua khả năng và kinh nghiệm trong ngày phân tích. Anresco của đã và đang phát triển liên tục hơn 70 năm qua . Anresco hiện nay cung cấp một mảng rộng lớn của hóa học phân tích sử dụng của FDA , USDA , AOAC , và USP đã được phê duyệt cao về phương pháp thử nghiệm. Nhân viên chúng tôi là các nhà Hóa Học giàu kinh nghiệm. Đến với Anresco, bạn có thể yên lòng về sự đảm bảo chất lượng , Prop 65, và những nhu cầu kiểm tra quy định khác.

 • Aluminum
 • Antimony
 • Arsenic
 • Arsenic Trioxide
 • Barium
 • Beryllium
 • Boron: colorimetric and for caviar only
 • Cadmium
 • Cadmium, Leachable (ceramicware)
 • Calcium
 • Chlorides
 • Chromium
 • Copper
 • Heavy Metals Limit Test, FCC or USP as lead
 • Heavy Metals Screen, ICP/MS
 • Iron
 • Iodine
 • Lead (nonfoods, e.g., paint)
 • Lead by GFAAS
 • Lead, leachable (ceramicware)
 • Lead and cadmium
 • Magnesium
 • Manganese
 • Mercury
 • Methyl Mercury
 • Molybdenum
 • Nickel
 • Phosphorus
 • Potassium
 • Selenium
 • Silver
 • Sodium
 • Sulfites / Sulfur Dioxide
 • Thallium
 • Tin
 • Vanadium
 • Zinc