Thức ăn vật nuôi

 

Từ năm 1938, Luật của Liên bang về thực phẩm, dược phẩm, và mỹ phẩm (FFDCA) đã cho phép cho Cục quản lý Thực Phẩm (FDA) có thẩm quyền để đảm bảo thức ăn cho Thú y ( CVM ). Th ực ph ẩm cho thú y được bán trong nước là không được giả mạo và phải trình bày sự trung thực với các nhãn hiệu được dán trên thành phẩm. Có nhiều tiểu bang trong nước Mỹ, trong đó có California cũng đã chấp thuận và thông qua tiêu chuẩn quy định bởi các Hiệp hội. Và quan chức kiểm soát Mỹ Feed (AAFCO) đã được thành lập để thúc đẩy yêu cầu ghi nhãn thống nhất.

Anresco Laboratories làm việc với các nhà sản xuất thực phẩm gia súc để thiết lập các chương trình thử nghiệm các thành phẩm tránh tình trạng các mầm bệnh ngoài ý muốn có thể xảy ra cho thú nuôi và cũng đảm bảo tuân thủ theo luật của FDA . Thêm vào đó, chúng tôi cũng thực hiện phân tích thành phẩm nhằm đảm bảo cho các nhà sản xuất thực phẩm gia súc có nhãn sản phẩm phù hợp kỹ thuật với AAFCO.

Pathogen Analyses:

  • Pathogen Screen (listeria, e. coli, and salmonella)
  • Salmonella
  • E-Coli
  • Coliforms
  • Listeria

 

Guaranteed Analysis labels include:

  • Crude Protein (Minimum)
  • Crude Fat (Minimum)
  • Crude Fiber (Maximum)
  • Moisture (Maximum)
  • Ash (Maximum)